Rasti

Tvarus vystymasis

Kaip šeimos įmonė, orientuota į ateitį, mes prisiimame ypatingą atsakomybę už aplinką, už savo darbuotojus ir visuomenę. Mes tikime, kad ekonominė sėkmė, tvarus ir pelningas augimas yra neatskiriamai susijęs su socialiniais ir ekonominiais įsipareigojimais

Siekiant įvykdyti šiuos įsipareigojimus, organizavome mūsų tvaraus vystymosi veiklą pagal programą «S.E.E.D.S» (Aplinkos tvarumas, Darbuotojai, Vystymasis, Produkcija ir Visuomenė). Šių prioritetinių sričių nustatymas grindžiamas išsamiu supratimu apie tvarumą, kuriame atsižvelgiama į dominuojančius mūsų pagrindinės veiklos tikslus. Tvaraus vystymosi vadovai yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui.

Dėl išsamesnės informacijos apie Vaillant Group tvarumą, apsilankykite mūsų tvarumo ataskaitos tinklapyje arba žr.www.vaillant-group.com