Rasti

Naudojimosi sąlygos

Įvadas

Vaillant vertina Jūsų vizitą į šią svetainę ir Jūsų susidomėjimą mūsų įmonę ir mūsų produktais. Žemiau rasite svarbius teisinius nurodymus dėl šio tinklalapio naudojimo. Ši svetainė teikiama Vaillant GmbH, Berghauser g. 40, 42859 Solingen, Vokietija ("Vaillant"). Bet koks šios svetainės ("Vaillant" svetainė") naudojimas turi atitikti Naudojimosi sąlygas. Šios Naudojimosi Sąlygos gali būti keičiamos ar pakeisti kitomis sąlygomis, pvz. prekių ir paslaugų pirkimui. Susipažinant ar naudojant Vaillant svetainę taikomos galiojančios Naudojimosi sąlygos. Ši svetainė buvo sukurta labai kropščiai. Tačiau, mes negalime prisiimti atsakomybę arba užtikrinti pateiktos informacijos ir duomenų savalaikiškumo, tikslumo ir išsamumo. Vaillant pasilieka teisę keisti ar papildyti informaciją ir duomenis bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. Mes galime bet kuriuo metu iš dalies ar visiškai nutraukti Vaillant svetainės veiklą, taip pat teikiamas paslaugas. Dėl interneto ir kompiuterinių sistemų pobūdžio Vaillant nėra atsakinga už nuolatinį Vaillant svetainės prieinamumą. Vaillant produktai, paslaugos šioje svetainėje gali būti nepasiekiami kai kuriose šalyse. Vaillant negarantuoja, kad produktai ir paslaugos, pateiktos šioje svetainėje, yra jūsų šalyje. Dėl visų produktų ir paslaugų jūsų šalyje sąrašo, įeikite į pagrindinį Vaillant puslapį Jūsų šalyje; tiesioginė prieiga teikiama pagrindiniame puslapyje, skiltyje "Pasirinkite savo šalį". Prekių ženklai, kurie yra naudojami tam tikriems produktams, gali skirtis tam tikrose šalyse nuo pateikiamų šioje svetainėje. Kai kurie iš išvardytų Vaillant svetainėje produktų ir paslaugų negali būti pateikiami arba pateikiami su apribojimais įvairiose šalyse. Prašome kreiptis į vietinį Vaillant atstovybę dėl informacijos apie Vaillant produktus ir paslaugas jūsų šalyje.

Atsakomybė

Kadangi bet kokia informacija, programinė įranga ar dokumentai yra prieinami nemokamai, garantiniai įsipareigojimai dėl kokybės ar informacinės, programinės įrangos pavadinimo ir dokumentacijos ypač dėl teisingumo ar defektų nebuvimo ar dėl pretenzijų ar trečiųjų asmenų teisių nevuvimo, netaikomi, išskyrus atvejus, susijusius su tyčiniais neteisėtais veiksmais ar sukčiavimu. Visais kitais atvejais bet kokia Vaillant atsakomybė netaikoma, jei kitaip nenustatyta įstatymais, pavyzdžiui, pagal Įstatymą dėl atsakomybės už gaminį arba tyčinio pažeidimo, didelio neatsargumo, kūno sužalojimo ar mirties atvejais, neįvykdžius garantuotas sąlygas, apgaulingai slėpiant defektus arba esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo atveju. Pagrindinių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo atveju nuostolius apsiriboja tipiška sutartis, jei nėra tyčinio nusižengimo ar didelio neatsargumo. Nors Vaillant deda visas pastangas, kad apsaugoti Vaillant svetainę nuo virusų, tačiau Vaillant negali tai garantuoti. Vartotojas privalo savo apsaugai imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrinti atitinkamas saugumo priemones ir naudoti priešvirusinį skanerį prieš įkeliant bet kokią informaciją, programinę įrangą ar dokumentus. Vaillant svetainėje gali būti nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius. Vaillant neatsako už tokių interneto svetainių turinį, kadangi Vaillant nekontroliuoja informacijos tokiuose tinklalapiuose. Vartotojas naudoja tokius tinklalapius vien savo rizika.

Autorinė teisė

Šios svetainės turinį apsaugo Vaillant Group International GmbH, Berghauser g. 40, D-42859 Solingen, Vokietija ar bet kurios kitos Vaillant Group bendrovės autorinė teisė.

Vaillant Group reiškia Vaillant ir su ja susijusios įmonės. Visi tekstai, nuotraukos, grafikos, audio, video ir animacijos failai, prekių pavadinimai ir kitas šios svetainės turinys apsaugomas pagal autorių teisių įstatymą ir kitus teisės aktus, skirtus intelektinės nuosavybės apsaugai. Jūs negalite keisti, kopijuoti, platinti, parduoti, išnuomoti, naudoti, papildyti ar kitu būdu pasinaudoti svetainės turinį be išankstinio rašytinio sutikimo. Jeigu tam bus pritarta, gali būti sukurta Vaillant svetainės turinio ar jo dalies kopija su šių autorių teisių apsaugos ženklu "© [Metai] Vaillant GmbH, Remscheid. Visos teisės saugomos“. Privačiam, nekomerciniam naudojimui Jūs galite skaityti, kopijuoti, spausdinti ir saugoti medžiagą, kurią Vaillant "skelbia šioje svetainėje. Draudžiama keisti svetainės turinį. Pranešimai spaudai ir kiti dokumentai, nuotraukos ir grafika, kurie yra skirti paskelbimui, gali būti naudojami spaudos leidiniams, jei yra autorių teisių apsaugos ženklas: "© [Metai] Vaillant GmbH, Visos teisės saugomos .." Perspausdinimas yra nemokamas, tačiau, mes prašome pateikti mūsų failų kopijas. Jei norite naudoti mūsų svetainės medžiagas bet kuriuo kitu tikslu, prašome susisiekti su mumis: info@vaillant.com

Jei nenurodyta kitaip, visi įmonės logotipai, prekių ženklai, emblemos ir produktų pavadinimai Vaillant svetainėje yra apsaugoti pagal prekių ženklų įstatymą.

Jie yra Vaillant ar jos dukterinių bendrovių intelektinė nuosavybė. Bet koks šių prekių ženklų neteisėtas naudojimas ar piktnaudžiavimas yra draudžiamas ir yra prekių ženklų, autorių teisių, kitų intelektinės nuosavybės teisių įstatymo ar teisės aktų dėl nesąžiningos konkurencijos pažeidimas.

Dėl konfidencialios informacijos apsaugos

Vaillant svetainės Vartotojo asmeninių duomenų surinkimui, naudojimui ir perdirbimui bendrovė Vaillant turi laikytis galiojančių teisės aktų dėl duomenų privatumo apsaugos. Todėl, prašome perskaityti mūsų informaciją apie duomenų apsaugą.

Kitos sąlygos

Šios Naudojimosi Sąlygos yra taikomos ir aiškinamos pagal Vokietijos įstatymus, išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jurisdikcijos vieta turi būti Remscheido miestas, jei Vartotojas yra privatus įmonininkas pagal Vokietijos komercinį kodeksą (Prekybos kodeksą). Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata yra arba tampa nebegaliojanti, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui.

Ribotos atsakomybės bendrovė

Registracijos:

Teismo registras:

Valdytojai:

Stebėtojų tarybos Pirmininkas:

PVM Ident. Nr. DE 811142240

Atsakingad redaktorius pagal RStV 55 str.: